דף הבית
14 | 11 | 2019
שירותים מקצועיים
כדאי לדעת...
 
 
באנר
Hebrew (Israel)
מיסוי הכנסות מהשכרה דירות למגורים [מאמר מיום 11/10/2009]

ישנן 3 אופציות לתשלום המס לעניין הכנסות מדמי שכירות של דירות מגורים בישראל:

1. פטור על הכנסה מהשכרת מגורים

2. הכנסות שכר דירה מעל תקרת הפטור

3. מסלול "מס מחזור"

1. פטור ממס על הכנסות משכר דירה
כדי לעודד השכרת דירות למגורים, נחקק בשנת 1990 חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) שקבע כי יחיד שהייתה לו בשנת המס הכנסה שנבעה מדמי שכירות מהשכרת דירת מגורים ליחיד לצורך מגורים, יהא פטור ממס על הכנסה זו, עד לסכום התקרה הקבוע בחוק.

להלן התקרות לחודש בשנים האחרונות:

שנת 2006 – 3,830 ₪

שנת 2007 – 4,200 ₪

שנת 2008 – 4,320 ₪

שנת 2009 – 4,510 ₪

דגשים למסלול הזה:

  • המשכיר הינו יחיד , הדירה המושכרת משמשת למגורים בלבד והשוכר הינו יחיד. כלומר השכרת דירה לעסק אינה פטורה ממס.
  • חייב להיות למשכיר חוזה או מסמך שהשוכר חתום עליו ומאשר שהדירה משמשת לו למגורים בלבד.
  • הבדיקה לעניין חבות המס תתבצע בראיה חודשית ולא בראיה שנתית.
  • סכום תקרת הפטור הנו בגין סך הכנסתו של אדם מהשכרת דירות מגורים, ולא מהכנסה מכל דירה בנפרד.
  • לעניין תקרת הפטור תיחשב הכנסתו של בן זוגו של יחיד המתגורר עמו, או של ילדו של היחיד שטרם מלאו לו 18 שנים, כהכנסתו של אותו יחיד.
  • נישום שבחר במסלול זה אינו רשאי לקזז הוצאות בגין הכנסות מהשכרת דירת המגורים.

 

מה קורה אם ההכנסה עולה על תקרת הפטור?

במקרה זה תקרת הפטור הולכת ויורדת בתלות בהכנסה. ככל שההכנסה עולה, כך הפטור יורד. לדוגמא, יחיד שיש לו הכנסות שכר דירה בסך 5,510 ש"ח לחודש בשנת 2009, התקרה הפטורה שלו לא תהיה 4,510 ₪, כפי שמצויין לעיל, אלא היא תופחת לסך 3,510=(4,510–5,510)–4,510. בגין יתרת הסכום בגובה של - 2,000=(3,510–5,510) יתחייב היחיד בשיעור המס השולי החל עליו.


 

2. הכנסות שכר דירה מעל תקרת הפטור
במקרה כזה היחיד רשאי לבחור במסלול "הרגיל", ולהתחייב במס לפי שיעור המס השולי החל עליו בגין כל הכנסותיו, החל מהשקל הראשון ואז, להבדיל מהאופציה הקודמת, היחיד שבחר במסלול זה יוכל לנכות את ההוצאות שהוציא בייצור הכנסתו משכירות, ואף ליהנות מהוצאות פחת בגין הדירה שהוא משכיר, כפי שקבוע בתקנות מ"ה (פחת), 1941.

 

3. תשלום מס מחזור בשיעור 10% על כל ההכנסות משכירות
מסלול נוסף אותו רשאי לבחור היחיד הנו מסלול "מס מחזור", לפיו, הוא ישלם מס בשיעור של 10% על כל הכנסותיו מהשכרת דירות המשמשות למגורים.

במקרה זה הוא לא זכאי לנכות מהכנסתו את ההוצאות שהוציא בייצור ההכנסה משכר הדירה וכן אין הוא רשאי לדרוש הוצאות פחת (ומכאן הכינוי "מס מחזור").

כמו כן, יחיד שבחר במסלול זה לא יהא זכאי ליהנות מהפטור הקבוע ולכן יחוייב במס בשיעור של – 10% על כל הכנסותיו משכר הדירה החל מהשקל הראשון.

על מנת ליהנות מהמסלול הנ"ל, על היחיד לשלם מקדמות חודשיות שוטפות לפקיד השומה.

הערות נוספות

  • יחיד המשכיר נכס שאינו דירה המשמשת למגורים, יתחייב בשיעור המס השולי החל עליו בגין הכנסתו.
  • חברה המשכירה נכס מקרקעין (בין אם דירת מגורים ובין אם לאו), תחויב על הכנסתה כאמור בשיעור מס החברות, ואין היא זכאית לפטורים וההקלות שצוינו לעיל, כפי שזכאי להם היחיד.
    עם זאת, חברה רשאית לנכות הוצאות בגין נכסי המקרקעין כנגד הכנסות משכירות.

 
Copyright © 2019 משרד רואי חשבון מייק דרזי ושות' | יהושע הצורף 9, באר-שבע | טלפון:08-6283685| כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת