דף הבית
20 | 06 | 2019
שירותים מקצועיים
כדאי לדעת...
 
 
באנר
Hebrew (Israel)
ניכוי הוצאות רכב ליסינג לצורכי מס ניכוי מס הכנסה[20/10/2010]

מבחינת תקנות מס הכנסה, הן בעסקת ליסינג מימוני והן בעסקת ליסינג תפעולי, ההכרה בתשלומים עבור רכב ליסינג כהוצאות מותנית בארבעה תנאים:

1. מועדי התשלומים הוגדרו מראש בהסכם.
2. סכום התשלומים הינו קבוע (בתוספת הפרשי הצמדה).
3. פרק הזמן שבין התשלומים אינו עולה על שלושה חודשים.
4. תקופת השכירות תסתיים לא יאוחר משלושה חודשים לאחר מועד התשלום האחרון.

תקנות מס הכנסה מבדילות בין אלה שמנהלים פנקסים לפי שיטת החשבונאות הכפולה (חברות בע"מ וחלק קטן מהעצמאים) לבין אלה שאינם מנהלים פנקסים לפי שיטה זו (רוב העצמאים). בשני המקרים ניתן להכיר בהוצאה על תשלומי השכירות כ"הוצאה" במקום כ"הוצאות פחת", אולם בעוד שבמקרה הראשון התנאי לכך הוא שתקופת השכירות אינה קצרה מ- 75% מתקופת שמוגדרת כ"פחת" (ע"פ התקנות), במקרה השני תקופת השכירות צריכה להיות ארוכה מתקופת הפחת המקורית כפי שנקבעה בתקנות.

ניכוי מע"מ

את המע"מ ניתן לקזז במלואו בליסינג תפעולי ובליסינג מימוני רק כשמדובר בדמי השכירות עבור רכב מסחרי(מעל 3,500 ק"ג), כלומר רכב המשמש לצורכי העסק בלבד. לא ניתן לקזז את המע"מ מדמי השכירות של רכב פרטי (מתחת ל- 3,500 ק"ג ורכבי פנאי שטח לסוגהם).

גם ניכוי המע"מ מההוצאות השוטפות (דלק, טיפולים ותיקונים) מוכר כאשר השימוש ברכב הינו לצורכי העסק, אולם כאן יכול הרכב לשמש גם לצרכים פרטיים. ברכב שההוצאות שלו מעורבות - פרטי ועסקי - מנוכה המע"מ בהתאם ליחס בין השימוש הפרטי לבין השימוש העסקי. במידה שלא ניתן לקבוע את היחס, מנוכה המע"מ באופן הבא:

  • ניכוי שני שלישים מהמס אם הרכב משמש בעיקר לצרכים עסקיים. 
  • ניכוי רבע מהמס אם הרכב משמש בעיקר לצרכים פרטיים.

 

 

 

 
Copyright © 2019 משרד רואי חשבון מייק דרזי ושות' | יהושע הצורף 9, באר-שבע | טלפון:08-6283685| כתובת דוא"ל זו מוגנת מפני spambots, יש לאפשר JavaScript על-מנת לראות את הכתובת